วันที่ 24 มีนาคม 2561 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดงาน "เมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน ครั้งที่ 4" ซึ่งจัดขึ้น ณ สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายหะยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมอิสลามจังหวัดยะลา ประธานจัดงาน นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และพี่น้องมุสลิมในจังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา วัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงคำสอน และจริยวัตรอันประเสริฐของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนากับหน่วยงานภาครัฐ ในการที่จะสร้างความเข้าใจและเกิดความปรองดอง สมานฉันท์ นำความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องมุสลิม และส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกรุอานให้ถูกอักขระวิธี ตลอดจนเป็นการคัดเลือกนักกอรี เพื่อเป็นตัวแทนจาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าสู่ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ 1439 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15-16 พฤษภาคม 2561 โดยผู้ชนะเลิศจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมทดสอบกอรีนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซียต่อไป 

เมาลิดกลางยะลาครั้งที่4