ประมวลภาพงานรำลึกเกียรติประวัติท่านศาสดานบีมุหัมหมัด(ซล)
ประจำปี 2561 ฮิจเราะห์ 1440 

ภาพโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์ กอท สตูล
       
       
       

 

 

 

ข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี

วันที่ 24 มีนาคม 2561 จุฬาราชมนตรี ประธานเปิดเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้น ณ สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เปิดงาน

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เปิดการสัมมนา โครงการอภิปรายและประกาศใช้ธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริตสัมมนา 

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ 

 

ข่าวสำนักงาน กอจ.สตูล  
งานรำลึกเกียรติประวัติท่านศาสดา มุหัมหมัด(ซล) ประจำปี ฮิจเราะห์ 1439 ภาพโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 

บทความศาสนา
ก่อนสร้างมัสยิดหลังใหม่  เขียนโดย ดร. วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ
การนินทา ใส่ร้าย  เขียนโดย  
ก่อนนอนสี่ประการ  เขียนโดย   อาจารย์การีม วันแอเลาะ
อย่างไรที่เรียกว่า พ่อแม่ประสบความสำเร็จในการอบรมเลี้ยงดูลูก  เขียนโดย  ดร.วิศรุต เลาะวิถี
ความประเสริฐเดือนเราะญับ  เขียนโดย ไฟศ็อล บิน อาลี อัลบุอฺดานีย์